(c) APA (dpa/gms/Andreas Heimann)/An (Andreas Heimann) - ichreise